Εγκαταστάσεις Μηχανημάτων

Εγκαταστάσεις – Προγραμματισμός – Επίδειξη Λειτουργιών και Χρήσης

1.Τηλεφωνικά Κέντρα, σε έτοιμο και δοκιμασμένο Τηλεφωνικό και Ηλεκτρικό Δίκτυο, κατόπιν προμέτρησης του χώρου εγκατάστασης και του εξοπλισμού που θα επιλέξετε.
2.Δομημένη Καλωδίωση – Φωνή και Δεδομένα, με χρέωση που θα προκύψει μετά από έλεγχο του χώρου εγκατάστασης και του αριθμού των πριζών και Υπολογιστών που θα συνδεθούν.

 

Για μηχανήματα που έχετε προμηθευτεί απο την εταιρία μας, ΔΩΡΕΑΝ, εντός των ορίων Αττικής, σε έτοιμο δίκτυο

1.Συσκευών Fax – Πολυμηχανήματα Laser και Thermal Transfer
2.Φωτοαντιγραφικά μηχανήματα (Στην περίπτωση που αποφασίσετε τη σύνδεση του μηχανήματος σε δίκτυο, αυτό γίνεται σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Πληροφορικής της εταιρίας σας.)
3.Panaboards (Στην περίπτωση που αποφασίσετε τη σύνδεση του μηχανήματος σε δίκτυο, αυτό γίνεται σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Πληροφορικής της εταιρίας σας.)