Συμβόλαια Συντήρησης Μηχανήματων

Συμβόλαιο Συντήρησης και τεχνικής Υποστήριξης Μηχανημάτων

Έχοντας τη γνώση και την πολυετή εξειδίκευση και τεχνογνωσία στο χώρο των τηλεπικοινωνιών, έχουμε τη δυνατότητα να σας προτείνουμε προτάσεις για την Συντήρηση και Τεχνική Υποστήριξη των Συστημάτων και των περιφερειακών τους (Τηλεφωνικά Κέντρα, Συσκευές Laser Fax, Φωτοαντιγραφικά) που σας προμηθεύει η Εταιρία μας.

 

Με τη Σύμβαση Τεχνικής Υποστήριξης εξασφαλίζετε:

 • Προτεραιότητα τεχνικών για επείγουσες βλάβες έναντι πελατών χωρίς συμφωνία.
 • Προληπτική συντήρηση δύο φορές το χρόνο.
 • Επισκέψεις τεχνικών για βλάβες όσες φορές χρειαστεί.
 • Επισκευή μηχανημάτων και συσκευών.
 • Προσωρινή αντικατάσταση ελαττωματικού μηχανήματος ή συσκευής, μεταφορά και επιστροφή του επισκευασμένου με έξοδα της εταιρίας μας.
 • Συνεχή τεχνική υποστήριξη μέσω τηλεφώνου.
 • Ειδικευμένοι σύμβουλοι με τεχνογνωσία, για την από τηλεφώνου εξυπηρέτηση.
 • Τηλεπρογραμματισμός.
 • Έκπτωση στα Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών.
 • Έκπτωση στις τιμές των Μηχανημάτων
 • Απόσυρση παλαιού μηχανήματος και αντικατάστασή του με νέο νέας Τεχνολογίας με μεγάλο Οικονομικό όφελος.
 • Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ που σας προτείνουμε έχει ετήσια διάρκεια και ανανεώνεται για το επόμενο έτος. Ένα μήνα πριν τη λήξη της ενημερώνεστε για την ανανέωσή της.

Με τη ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ έχετε συνεχή παρακολούθηση του εξοπλισμού, άμεση κάλυψή του μέσα στα χρονικά όρια που πρέπει να αποκατασταθεί το όποιο πρόβλημα παρουσιαστεί, προτεραιότητα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και άμεση ενημέρωση για αναβαθμίσεις νέων εκδόσεων, στα μηχανήματα που έχουν αυτή τη δυνατότητα.

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, προσαρμόζεται πάντα στις ανάγκες του πελάτη και μαζί βρίσκουμε τη φόρμα με την οποία θα εξυπηρετηθεί η εταιρία σας.